Pihan-Kijasowa, Alicja, i Agnieszka Motyl. 2015. „O regionalności XVII-Wiecznych Kazań Pogrzebowych. Część III: Druki gdańskie”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 22 (2):143-65. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.8.