Grzelka, Monika. 2015. „O tkaniu z cytatów (Elżbieta Biardzka, Przytoczenia w prasie Codziennej, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2014, ss. 203)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 22 (2):201-6. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.11.