Kijak, Agnieszka. 2015. „Adam Siwiec, Nazwy własne obiektów Handlowo- -usługowych w przestrzeni Miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, ss. 231”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 22 (2):207-12. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.12.