Kula, Agnieszka. 2015. „Agnieszka Kampka, Debata Publiczna. Zmiany społecznych Norm Komunikacji, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014, ss. 234”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 22 (2), 213-18. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.13.