de Castilla, Nuria, Joanna Kulwicka-Kamińska, i Anna Cychnerska. 2023. „Aljamiado Literature in Renaissance Europe. Definitions, Area, Language”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 30 (1):9-24. https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.1.