Falana-Jafra, Anna. 2023. „Analizy Semantyczne Groźby Jako Aktu Mowy. Ujęcie przeglądowo-Krytyczne”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 30 (1):25-40. https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.2.