Lisczyk, Karolina. 2023. „Gorszyciel, Deprawator, Demoralizator – O Nazwach osób nieprzestrzegających Norm”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 30 (1):71-89. https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.5.