Piotrowicz-Krenc, Anna, i Małgorzata Witaszek-Samborska. 2023. „Karawaka (Caravaca Cross) and Its Synonyms, or Lexical Returns”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 30 (1):91-119. https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.6.