Rejter, Artur. 2023. „The Scientific Discourse of Contemporary Humanities. Towards Postmodern De Normalization (?)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 30 (1):141-51. https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.8.