Saturno, Jacopo. 2023. „Bliskość pomiędzy językami słowiańskimi a Integracja uchodźców Z Ukrainy W Polsce”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 30 (1):153-76. https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.9.