Piotrowicz-Krenc, Anna. 2023. „Maciej Rak, Jan Karłowicz W świetle materiałów Archiwalnych. Dialektologia, Etnolingwistyka I Lituanistyka, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, Ss. 265”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 30 (1):201-9. https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.11.