Gorzelana, Joanna. 2016. „Biblizmy We współczesnej Literaturze Popularnej Na przykładzie «Kolekcji Kryminałów» Joanny Chmielewskiej”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 23 (1), 21-38. https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.1.2.