Kępka, Izabela. 2016. „Językowa Kreacja Nieba i piekła w Tragedii o bogaczu i Łazarzu z 1643 roku”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 23 (1), 39-53. https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.1.3.