Siuciak, Mirosława. 2016. „Polski Dyskurs Patriotyczny w prasie i w pismach okolicznościowych z 2. Połowy XVIII Wieku”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 23 (1), 81-93. https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.1.6.