Żuraszek-Ryś, Iwona. 2016. „Pudełko Srebrne Do Hoſtyi Bez przykrywadła. O sposobach określania przedmiotów w inwentarzach kościelnych”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 23 (1), 131-43. https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.1.9.