Jankowiak, Lucyna Agnieszka. 2016. „Kilka Uwag o polskiej Terminologii Chemicznej 2. połowy XIX Wieku”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 23 (2), 53-68. https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.2.4.