Kamieniecki, Jan. 2016. „Rodzina i sprawy Rodzinne w staropolskich pismach polemicznych”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 23 (2), 69-82. https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.2.5.