Krótki, Zuzanna. 2016. „Z dziejów Polskich przymiotników znaczących ‘chytry’”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 23 (2), 83-98. https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.2.6.