Osiewicz, Marek. 2016. „Zróżnicowanie Tekstowe, Zakres i stopień Normalizacji wariantywności Fonetycznej w Księgach o gospodarstwie (Kraków 1549, Helena Unglerowa)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 23 (2):135-58. https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.2.9.