Budzyńska-Łazarewicz, Magdalena. 2016. „«Królowa Chaosu, niezrównoważona Emocjonalnie, Histeryczka trzaskająca drzwiami» – Leksykalne Sposoby wartościowania w tekstach Prasowych poświęconych Ewie Kopacz (na Materiale Wybranych tygodników Opinii z września 2014 Roku)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 23 (2), 201-24. https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.2.12.