Kołodziejczak, Małgorzata, i Marta Wrześniewska-Pietrzak. 2017. „Przywódca Populistyczny i jego językowy Obraz w aspekcie Retoryki Dominacji Na Podstawie Wypowiedzi Pawła Kukiza. Perspektywa Politologiczna i lingwistyczna”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 24 (1), 27-50. https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.1.2.