Osiewicz, Marek. 2017. „Graficzne i fonetyczne Warianty Techniczne w polskiej Edycji Żywotów filozofów Mikuláša Konáča (F. Ungler, Kraków 1535)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 24 (1), 117-28. https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.1.7.