Rutkowski, Mariusz. 2017. „Nazwy w dyskursie – w kontekście Koncepcji wtórnej oralności”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 24 (1), 145-58. https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.1.9.