Lechocka, Ewelina. 2017. „Znaczenie i funkcja Motywu Klonu w warmińsko-Mazurskich pieśniach Ludowych”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 24 (1), 161-74. https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.1.10.