Walczak, Bogdan. 2017. „Dorota Masłej, Modlitwa Pańska w polskim średniowieczu. Znad Staropolskich rękopisów, Wydawnictwo «Rys», Poznań 2016, ss. 141”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 24 (1), 201-4. https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.1.13.