Kuć, J. (2018) „Lingwistyczna charakterystyka kontraktu jako gatunku na przykładzie mowy propinacyjnej z XIX wieku”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24(2), s. 73-84. doi: 10.14746/pspsj.2017.24.2.5.