Kulwicka-Kamińska, J. (2018) „Piśmiennictwo religijne Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego jako oryginalne źródło do badań polszczyzny północnokresowej”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24(2), s. 85-110. doi: 10.14746/pspsj.2017.24.2.6.