Walczak, B. (2018) „Zofia Zierhofferowa jako historyk języka polskiego”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24(2), s. 305-308. doi: 10.14746/pspsj.2017.24.2.18.