Olchowa, G. (2018) „O polskich i słowackich depeszach kondolencyjnych w związku z atakami terrorystycznymi”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 25(1), s. 139-149. doi: 10.14746/pspsj.2018.25.1.8.