Rypel, A. (2018) „Kupieckie ogłoszenia prasowe zamieszczane w «Dzienniku Bydgoskim» z lat 1907–1914 – rekonesans badawczy”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 25(1), s. 181-198. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/13971 (Udostępniono: 4lipiec2022).