Walczak, B. (2018) „Władysław Kuraszkiewicz – uczony i nauczyciel”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 25(1), s. 281-288. doi: 10.14746/pspsj.2018.25.1.18.