Walczak, B. (2019) „Agnieszka Piela, Słownik frazeologizmów z archaizmami. Pamiątki przeszłości, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa 2018, ss. 346”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 25(2), s. 347-351. doi: 10.14746/pspsj.2018.25.2.18.