Breza, E. (2013) „Trójca Święta w «Hymnach kościelnych» i w pieśniach kościelnych”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 20(2), s. 73-83. doi: 10.14746/pspsj.2013.20.2.8.