Dubisz, S. (2013) „Integracja językowa w dziejach polszczyzny”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 20(2), s. 85–97. doi: 10.14746/pspsj.2013.20.2.9.