Łapicz, C. (2013) „Niezwykłe losy pierwszego drukowanego przekładu Koranu na język polski”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 20(2), s. 129–143. doi: 10.14746/pspsj.2013.20.2.12.