Graf, M. i Graf, P. (2014) „«A usta znów rozluźniają się do słów okaleczałych» – namopaniki Aleksandra Wata (recepcja, język, interpretacja)”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(1), s. 35-47. doi: 10.14746/pspsj.2014.21.1.2.