Piotrowicz, A., Witaszek-Samborska, M. i Walczak, B. (2013) „Potoczna onimia poznańska w świadomości mieszkańców miasta”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 20(2), s. 173–181. doi: 10.14746/pspsj.2013.20.2.15.