Wojtak, M. (2013) „Współczesnej publicystyki prasowej oblicza różne”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 20(2), s. 205–220. doi: 10.14746/pspsj.2013.20.2.18.