Bień, J. S. (2019) „Traktat Parkosza. Eksperymentalna edycja elektroniczna”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 26(1), s. 27–69. doi: 10.14746/pspsj.2019.26.1.2.