Grzelka, M. i Kula, A. (2019) „Anarchizm w «Homku» Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego w kontekście mowy wrogości”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 26(1), s. 71-84. doi: 10.14746/pspsj.2019.26.1.3.