Łuc, I. (2019) „Gwarowy leksem gryfny jako modny komponent kultury konsumpcyjnej”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 26(1), s. 85-100. doi: 10.14746/pspsj.2019.26.1.4.