Witkowska, K. (2019) „O wybranych funkcjach trybu rozkazującego zwrotów frazeologicznych”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 26(1), s. 189-202. doi: 10.14746/pspsj.2019.26.1.10.