Walczak, B. (2019) „Eliza Grzelak, O «prawdach» w czasach postprawdy. Perspektywa komunikologiczna, Wydawnictwo Rys, Poznań 2019, ss. 325”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 26(1), s. 219-224. doi: 10.14746/pspsj.2019.26.1.12.