Osiewicz, M. (2013) „Oboczność mię cię się // mie cie sie w Księgach o gospodarstwie Piotra Krescentyna z 1549 roku”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 20(1), s. 127-148. doi: 10.14746/pspsj.2013.20.1.8.