Borowiec, K., Kuźmicki, M. i Masłej, D. (2015) „Kontakty polsko-czeskie na tle literatury psałterzowo-biblijnej”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(1), s. 35-54. doi: 10.14746/pspsj.2015.22.1.2.