Dunaj, B. (2015) „Zwięzła historia języka polskiego – założenia opisu”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(1), s. 69-80. doi: 10.14746/pspsj.2015.22.1.4.