Kość, J. (2015) „Tekst pozwu sądowego w polskiej kodyfikacji prawa magdeburskiego z XVI wieku”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(1), s. 91-106. doi: 10.14746/pspsj.2015.22.1.6.