Nowowiejski, B. (2015) „Dawne słowniczki gwarowe jako źródło do historii języka”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(1), s. 169-184. doi: 10.14746/pspsj.2015.22.1.11.