Sokólska, U. (2015) „Etymologiczne zabawy Juliana Tuwima”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(1), s. 235-252. doi: 10.14746/pspsj.2015.22.1.15.