Wydra, W. (2015) „Dwa teksty staropolskie z przełomu XV i XVI wieku. Dekalog i Oracio contra Febrem”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(1), s. 281-290. doi: 10.14746/pspsj.2015.22.1.18.